Загиблих на війні солдатів із Шепетівщини Президент нагородив орденами. Імена Героїв

Загиблих на війні солдатів із Шепетівщини Президент нагородив орденами. Імена Героїв
 •  Відзнаки отримали рідні Слободенюка Сергія,  Коротенка Валерія; Білоуса Віктора, Оніщука Тараса, Немировича Віктора, Ціося Леоніда, Шейдика Василя, Люлюка Дмитра (ПОСМЕРТНО).
 • Читайте історії захисників.

Вчора, 15 бе­рез­ня на­чаль­ник Ше­пе­тівсь­кої РВА Олек­сій Глу­ша­ков пе­ре­дав ро­ди­нам за­гиб­лих за­хис­ни­ків Ук­ра­їни дер­жавні на­го­ро­ди, прис­во­єні пос­мер­тно. Вру­чен­ня від­бу­ло­ся в Ізяс­лавсь­кій гро­ма­ді.

Ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни за са­мо­від­да­ні дії, ви­яв­ле­ні в за­хис­ті дер­жавно­го су­ве­ре­ні­те­ту та те­ри­то­рі­аль­ної ці­ліс­ності Ук­ра­їни і вір­ність вій­сько­вій при­ся­зі на­го­род­же­ні:

Відео дня

Ор­де­ном «За муж­ність» І­ІІ сту­пе­ня (пос­мер­тно)

 • солдат Слободенюк Сергій Миколайович

Військовий народився 25 липня 1992 року у селі Більчин Мислятинського округу Ізяславської міської територіальної громади. На війні мав звання старшого солдата.Був навідником десантно-штурмового батальйону. Загинув в бою 31 серпня 2023 року (отримав травми, не сумісні з життям внаслідок ворожих вибухів). В Героя залишились мати та дружина.

 • солдат Коротенко Валерій Анатолійович

Валерій народився 7 жовтня 1972 року в селі Мокрець Лютарського старостинського округу Ізяславської міської територіальної громади. Був солдатом військової частини А 3211. Загинув 13 березня 2022 року внаслідок обстрілу російськими військовими Яворівського військового полігону на Львівщині. Отримав травми від вибухів та осколків.

 • солдат Білоус Віктор Дмитрович

Народився Герой 1 серпня 1978 року в селі Зубарі Ізяславської міської територіальної громади Хмельницької області. На війні був солдатом кулеметно8г відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки. Загинув 12 липня 2023 року на Донеччині під час бойових дій В захисника залишилась сестра та двоє дітей.

 • солдат Оніщук Тарас Володимирович

Народився 19 січня 1986 року в Ізяславі. На фронті був водієм десантно-штурмового батальйону. Загинув 21 серпня 2023 року у Донецькій області внаслідок військових дій від осколків та вибухів. В Тараса залишились батьки, дружина, діти.

 • солдат Немирович Віктор Григорович

Народився Віктор 9 вересня 1979 року в Ізяславі. Займав посаду гранатометника гірсько-штурмової роти. Загинув 17 червня 2023 року на Донеччині внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії та танку, отримавши поранення, несумісні із життям.В Героя залишились батьки.

 • солдат Ціось Леонід Миколайович

Захисник народився 13 липня 1983 року. Ле­онід Ці­ось слу­жив стар­шим на­від­ни­ком 1 гра­на­то­мет­но­го від­ді­лен­ня про­ти­тан­ко­во­го взво­ду ро­ти вог­не­вої під­трим­ки мо­то­пі­хот­но­го ба­тальойону у вій­сько­вої час­ти­ни А0536. За­ги­нув 11 лис­то­па­да 2022 ро­ку ви­ко­ну­ючи бойове зав­дання в Бах­мутсь­ко­му районі До­нець­кої об­ласті під час ар­ти­ле­рій­сько­го обс­трі­лу. У чо­ло­ві­ка за­ли­ши­ла­ся сім’я — дру­жи­на та двоє дітей.

 • солдат Шейдик Василь Володимирович

Шейдик Василь Володимирович народився15 січня 1990 року народження. Був житель села Теліжинці. На війні служив командиром 3 десантно- штурмового відділення 2 десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону, військової частини А 0284. Загинув 8 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району. Василь був сином, братом, чоловіком та батьком.

 • солдат Люлюк Дмитро Валерійович

Дмитро Валерійович народився 1994 року. Він був стрільцем-номер обслуги 2 парашутно-десантної роти 1 парашутно-десантного батальйону. Загинув Герой 30 грудня поблизу населенного пункту Терни Краматорського району Донецької області.

Ор­де­ни от­ри­му­ва­ли бать­ки, дру­жи­ни, ді­ти — най­рід­ні­ші. 

«Мав честь пе­ре­да­ти ро­ди­нам за­гиб­лих За­хис­ни­ків ви­со­кі дер­жавні на­го­ро­ди, прис­во­єні на­шим зем­ля­кам пос­мер­тно. Жод­ні сло­ва не за­мі­нять рід­ну лю­ди­ну… Во­їни від­да­ли най­цін­ні­ше — своє жит­тя, зад­ля то­го, щоб ді­ти зрос­та­ли у віль­ній кра­їні», — по­ві­до­мив Олек­сій Глу­ша­ков.

За­гиб­лим Ге­ро­ям — віч­на Сла­ва і світ­ла пам’ять! Сла­ва кож­но­му і кож­ній, хто від­дав жит­тя за Ук­ра­їну!, — додав начальник Шепетівської РВА.

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.

Коментарі (4)
 • Павлюк Люба

  Вічна світла пам'ять Героям...
 • Любовь Грондзаль

  Слава і вічна пам'ять Героям. Царство небесне...
 • Люда Сваволюк

  Низький уклін вам наші Захисники
 • Alla Bayda

  Низький уклін Героям…

keyboard_arrow_up