Штраф за вигул собаки без намордника: судили жительку Хмельниччини

Штраф за вигул собаки без намордника: судили жительку Хмельниччини
  • Собака намагалась вкусити перехожу.

  • Власницю Лінди притягнули до адмінвідповідальності.

Власниці собаки  дали штраф  за по­ру­шен­ня пра­вил ут­ри­ман­ня со­бак і ко­тів. Жінка ви­гу­лю­ва­ла свою чо­ти­ри­ла­пу улюб­ле­ни­цю без намордника та без повідка.

У Де­раж­нянсь­ко­му район­но­му су­ді Хмель­ницької об­ласті роз­гля­ну­ли ма­те­рі­али спра­ви, які сто­су­ва­ли­ся при­тяг­нення до від­по­ві­даль­нос­ті жін­ки, яка ви­гу­лю­ва­ла свою чо­ти­ри­ла­пу улюб­ле­ни­цю. Мо­ва йде про по­ру­шен­ня пра­вил ут­ри­ман­ня со­бак і ко­тів.

За інформацією, 6 грудня 2023 близько 16 години об­ви­ну­ва­че­на вигулювала свою собаку дво­ро­вої по­ро­ди на клич­ку «Лін­да» без по­від­ка та на­мор­дни­ка в гро­мадсь­кому міс­ці. Внас­лі­док цього со­ба­ка на­ма­га­ла­ся вку­си­ти гро­ма­дян­ку, чим мог­ла бу­ти зав­да­на шко­да її пси­хіч­но­му здо­ров’ю. Собаку жінку утримувала близь­ко двох ро­ків, таким чином вигулювала свою улюбленицю про­тя­гом ро­ку. Крім того, власниця Лінду не ­зареєструвала. 

Відео дня

В су­до­ве за­сі­дан­ня по­руш­ни­ця не з’яви­ла­ся, про роз­гляд спра­ви бу­ла по­ві­дом­ле­на. Суд про­вів роз­гляд справи у від­сутнос­ті осо­би і при­тя­гягнув жінку до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті. за ч. 2 ст. 154 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня. На власницю собаки нак­лали ад­мі­ніс­тра­тив­не стяг­нення у ви­ді штра­фу в роз­мі­рі двад­ця­ти не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян, що скла­дає 340 грн. Крім того стяг­ну­ли су­до­вий збір в роз­мі­рі 605,60 грн. на ко­ристь дер­жа­ви.

Читайте також:

Поставив на коліна і змусив просити вибачення: на Хмельниччині поліцейському висунули підозру

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.

Коментарі (1)
  • Руслан Ковальчук

    Зебільна команда вже причепилась до дворових псів породи бездомних! Скільки їх по місту засає в зграях - не злічити! Всіх голів громад, на територіях яких гуляють зграї оцих псів відразу притягнути по оцій статті до відповідальності - вони ж без повідка і намордника , а до чого люті - загризуть за свою територію, де обітають!

keyboard_arrow_up