У Нетішинській громаді виготовили понад 40 буржуйок для захисників

У Нетішинській громаді виготовили понад 40 буржуйок для захисників
  • Ве­ли­ка час­ти­на їх вже їде до військових

Працівники комунального підприємства Нетішинської міської ради «Благоустрій» змайстрували 43 буржуйки для обігріву захисників на фронті. Частину їх вже відправили до військових.

 

«3 бур­жуй­ки ве­ли­ких і 40 штук не­ве­ли­ких, під окоп­ні свіч­ки. Ве­ли­ка час­ти­на їх вже по­до­ро­жує до­ро­га­ми до на­ших во­їнів, а дру­га час­ти­на че­кає на нас­тупну пог­рузку», — по­ві­дом­ляє ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Не­ті­шинсь­кої місь­кої ра­ди. — Це ве­ли­кий об’єм ро­бо­ти і ба­га­то зу­силь, які прик­ла­де­ні на­ши­ми не­ті­шин­ця­ми, ко­лек­ти­вом «Бла­го­ус­трою», щоб зро­би­ти та­ку ве­ли­чез­ну кіль­кість бур­жуйок.

Відео дня

 

«Дру­зі, Ви по­мі­ча­єте, як час і вій­на вно­сить змі­ни, ко­ре­гує на­шу ді­яль­ність, до­дає ви­на­хід­ли­вос­ті, вчить і роз­ви­ває, щоб до­по­ма­га­ти на­шим Су­пер­Ге­ро­ям? Ра­зом до Пе­ре­мо­ги!» — до­да­ли у во­лон­терсь­кій ор­га­ні­за­ції «Жі­но­чий ба­таль­йон».

 

Читайте також:

На Хмельниччині бійцю, у якого згоріла хата, громада купила нову

Центр підтримки ветеранів війни відкрили в Шепетівці

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.

Коментарі

keyboard_arrow_up