Троє школярок з Хмельниччини збирають гроші на ЗСУ

Троє школярок з Хмельниччини збирають гроші на ЗСУ
Тут і далі фото з сайту День за днем

Школярки з Шепетівки —  Да­рин­а, Со­фія та Ма­рія — ви­рі­ши­ли долучитися до дитячого волонтерства та допомогти нашим захисникам. 

Дів­чатка мешкають по су­сідс­тву, а у віль­ний час бі­ля сво­го будинку зби­ра­ють кош­ти на ЗСУ. За по­жер­тву да­ру­ють пат­рі­отич­ні, виготовлені власноруч, су­ве­ні­ри. Про це повідомляє місцеве видання День за днем

“Во­ни са­мі ви­рі­ши­ли у та­кий спо­сіб до­по­ма­га­ти. Мій чо­ло­вік та­кож во­лон­тер, от і зап­ро­по­ну­вав Да­ри­ні спро­бу­ва­ти до­лу­чи­ти­ся. По­ка­зав їм фо­то, як ін­ші ді­ти в Ук­ра­їні до­по­ма­га­ють для Зброй­них сил. І спра­ву доб­ру роб­лять, і час з ко­рис­тю про­во­дять”, — розповідає мати однієї з дівчаток Оле­на.

Діти власноруч спле­ли зі стрі­чок синьо-жов­ті брас­ле­ти, ви­го­то­ви­ли пра­пор­ці з гас­ла­ми та зро­би­ли су­ве­ні­ри у фор­мі сер­де­чок. З ос­танні­ми їм навіть до­по­ма­га­ли су­сі­ди та ро­ди­чі.

Відео дня

“Гро­ші да­ють як пе­ре­хо­жі, так і ті, хто їде тран­спор­том. От вчо­ра який­сь чо­ло­вік за пра­по­рець 500 гри­вень ки­нув”, — ка­же Оле­на.

За кілька днів дів­ча­та вже наз­би­ра­ли 2 тисячі гри­вень і пе­ре­да­ли для Доб­ро­віль­но­го об’єд­нання гро­ма­дян «Жін­ки на під­трим­ку ар­мії» у Ше­пе­тів­ці.

“У су­бо­ту та не­ді­лю сто­яли з Со­фі­єю та Ма­шою. Лю­ди ки­да­ли в бан­ку гро­ші, а ми їм да­ва­ли пра­пор­ці. Ми хо­че­мо до­по­мог­ти ЗСУ, бо ми не­од­мінно пе­ре­мо­же­мо”, — зізнається маленька волонтерка Да­рин­а.

Нагадаємо, нещодавно троє хлопчаків із Красилова продавали черешні, аби допомогти ЗСУ. Наторгували 1650 гривень. Кошти передали волонтерам. Ті мають купити за них необхідні воїнам речі та відвезти на фронт. Дивіться відео як це було за посиланням

Читайте також:

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.

Коментарі (3)
  • Татьяна Пашкова- Іванісова

    Молодці
  • Алла Гурц

    Ці милі діти - щирі !!! Їм важко не повірити . Дай Боже їм здоров'я та Божої благодаті !!!
  • Лариса Гардзель

    Дожилися,діти збирають гроші. А де наша влада,де ті бвгатії???

keyboard_arrow_up