Зеленський призначив нового голову Шепетівської райдержадміністрації

Зеленський призначив нового голову Шепетівської райдержадміністрації
  • 3 чер­вня Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий приз­на­чив но­во­го го­ло­ву Ше­пе­тівсь­кої рай­дер­жадмі­ніс­тра­ції.

 

Вчора, 3 чер­вня, Пре­зи­дент Ук­ра­їни Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий приз­на­чив но­во­го го­ло­ву Ше­пе­тівсь­кої рай­дер­жадмі­ніс­тра­ції.

Ним став чинний зас­тупник го­ло­ви Ше­пе­тівсь­кої район­ної ра­ди Олек­сій Глу­ша­ков.

Відео дня

«Приз­на­чи­ти Глушакова Олек­сія Олек­сан­дро­ви­ча го­ло­вою Ше­пе­тівсь­кої район­ної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції Хмель­ницької об­ласті», — йдеть­ся у роз­по­ряд­женні Пре­зи­ден­та.

Що відомо про нового очільника Шепетівської РДА?

Олексій Глушаков на­ро­див­ся 24 жов­тня 1976 ро­ку в Ос­трозі Рів­ненсь­кої об­ласті.

Освіта:

У 2007 ро­ці за­кін­чив На­ці­ональ­ний уні­вер­си­тет вод­но­го гос­по­дарс­тва та при­ро­до­ко­рис­ту­ван­ня у Рів­ному, за спе­ці­аль­ніс­тю — теп­ло­енер­ге­ти­ка.

У 2014 ро­ці  отримав в Хмельницькому  уні­вер­си­теті уп­равлін­ня та пра­ва  другу вищу освіту за спеціальністю “Ад­мі­ніс­тра­тив­ний ме­нед­жмент”.

Тру­до­ва ді­яль­ність:

Од­ру­же­ний. Ви­хо­вує донь­ку.

Читайте також:

 

Слідкуйте за новинами Хмельницького у Telegram.

Коментарі (2)
  • Volodymyr Fedotov

    У Верховній раді України VIII скликання не було "народного депутата Нечая Ф. Ф." Новини Хмельницького на vsim.ua

    Iryna Oliynyk reply Volodymyr Fedotov

    Виправила ініціали на Нечай М.В. Сподіваюсь, вас не надто засмутила ця прикра помилка.

keyboard_arrow_up